Simulācija palīdz cilvēkiem izprast kopbildi,
pieņemot sarežģītus lēmumus.

Uzņēmumu vadītāji katru dienu pieņem grūtus lēmumus par produktu izstrādi, cenām, pētniecību un attīstību, cilvēkresursu pārvaldi un administratīvo politiku. Visi šie lēmumi pieprasa, lai vadītāji apzinātos to ietekmi uz uzņēmuma bilanci. Laba izpratne par uzņēmējdarbību ir izšķiroši svarīga, lai uzņēmums gūtu panākumus, un tā, visticamāk, būs atšķirība starp jums un konkurentiem.