Beigusi Baltijas Starptautisko Akadēmiju, ieguvusi profesionālo bakalaura grādu finanšu vadībā. Ir pieredze dažādu nozaru uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanā, ka arī pieredze lietvedībā. Katrā jaunā izaicinājumā saskata izaugsmes iespējas. Finanšu uzskaite ir  kā māksla, kas jādara ar radošumu un pozitīvu attieksmi pret darbu, tad cipari ar tevi “draudzēsies”!