Beigusi Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un ieguvusi maģistra grādu Uzņemējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē. Jūlijai ir 17 gadu darba pieredze finanšu jomā, viņa ir strādājusi banku un mazumtirdzniecības sektoros gan Latvijā, gan ārzemēs, pildot finanšu kontroliera pienākumus starptautiskā uzņēmumā. Jūlijai patīk visur ieviest kārtību un meklēt labāko risinājumu nestandarta situācijās. Viņa dzīvo ar smaidu un visu ko dara, dara no sirds, tas ir Jūlijas dzīves moto.