Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un maģistra grādu grāmatvedībā un auditā. Sintijas aicinājums ir nepārtraukti pilnveidoties gan profesionāli, gan kā personībai, patīk dalīties ar jauniegūtām zināšanām un rast risinājumu nestandarta situācijās. Līdzsvars ģimenē un darbā ir Sintijas spēks. Sintijas moto “Nav nesasniedzamu mērķu, ja ir sapnis, ticība sev un neatlaidīgs darbs”.